School's - Kyiv

Kyiv    KYIV city

  

 

 

«DOCANDO  TEREMKI»

Vasylia Kasiiana St, 1

Instructor -  Gevorg Badalyan / Tel. +38 097 727 21 21

fb

 Join us on Facebook

 

«DOCANDO  SOLOM'YANS'KE»

Preobrazhenska St, 23А

Instructor - Gevorg Badalyan / Tel. +38 097 727 21 21

fb

 Join us on Facebook

 

«DOCANDO  VIDRADNY»

Heroiv Sevastopolya St, 43,school # 174

Instructor - Anton Rodzinsky / Tel. +38 067 111 47 34

fb

Join us on Facebook

 

«DOCANDO   KHARKIVSKA»

Arkhitektora Verbyts'koho St, 7, school # 261

Instructor - Antonina Haidamak / Tel. +38 067 220 87 73

fb

Join us on Facebook

 

«DOCANDO   KURENIWKA»

Vyshhorodska St, 12,  Institute of Tourism 

Instructor - Viktor Lutskyi / Tel. +38 068 715 73 50

fb

Join us on Facebook
 

«DOCANDO  POZNIAKY»

Anny Akhmatovoi St, 13-V

Instructor - Oleksandr Stetsenko / Tel. +38 098 808 21 21

fbJoin us on Facebook

       

«DOCANDO TROIESHCHYNA»

Budyshchanska St, 3

Instructor - Oleksandr Stetsenko / Tel. +38 098 808 21 21

fbJoin us on Facebook

    

«DOCANDO DARNYTSIA»

Pratsi Bivd, 2/27

Instructor - Vladyslav Kostenko  / Tel. +38 068 868 21 21

fbJoin us on Facebook

  

«DOCANDO LIVOBEREZHNYI»

Raisy Okipnoi St, 18

Instructor - Oleg Chepenko  / Tel. +38 050 289 13 76

fbJoin us on Facebook

 

«DOCANDO COMFORT TOWN»

Sobornosti Ave, 7 B

Instructor - Oleg Chepenko  / Tel. +38 050 289 13 76

fbJoin us on Facebook