School's - Kyiv

Kyiv    KYIV city

  

«DOCANDO  TEREMKI-2»

Marshala Yakubovs'koho St, 7Б, school # 260

Instructor -  Gevorg Badalyan / Tel. +38 097 727 21 21

fb

 Join us on Facebook

 

«DOCANDO  SOLOM'YANS'KE»

Preobrazhenska St, 17, school # 43

Instructor - Gevorg Badalyan / Tel. +38 097 727 21 21

fb

 Join us on Facebook

 

«DOCANDO  VIDRADNY»

Heroiv Sevastopolya St, 43,school # 174

Instructor -  Volodymyr Dutko / Tel. +38 098 828 21 21

fb

Join us on Facebook

 

«DOCANDO   KHARKIVSKA»

Arkhitektora Verbyts'koho St, 7, school # 261

Instructor - Oleksandr Stetsenko  / Tel. +38 098 908 21 21

fb

Join us on Facebook

 

«DOCANDO   KURENIWKA»

Vyshhorodska St, 12,  Institute of Tourism 

Instructor - Maxim Kostyuchenko / Tel. +38 063 059 24 70

fb

Join us on Facebook

«DOCANDO   KYTAJIW»

Kytaivska St, 22, school # 122

Instructor - Arutiun Avagyan/ Tel. +38 050 514 37 35

fb

Join us on Facebook

 

«DOCANDO  POZNIAKY-1»

Anny Akhmatovoi St, 13-V

Instructor - Oleksandr Stetsenko / Tel. +38 098 808 21 21

fbJoin us on Facebook

 

«DOCANDO  POZNIAKY-2»

Mykhaila Drahomanova St, 9-A, school # 303

Instructor - Oleksandr Stetsenko / Tel. +38 098 808 21 21

fbJoin us on Facebook

      

«DOCANDO TROIESHCHYNA»

Budyshchanska St, 3

Instructor - Oleksandr Stetsenko / Tel. +38 098 808 21 21

fbJoin us on Facebook

   

«DOCANDO OBOLON»

Obolonskyi Ave, 32-B

Instructor - Oleksandr Stetsenko / Tel. +38 098 808 21 21

fbJoin us on Facebook

 

«DOCANDO RUSANIVKA»

Ihoria Shamo Bivd, 12

Instructor - Oleg Chepenko  / Tel. +38 068 126 85 73

fbJoin us on Facebook

 

«DOCANDO DARNYTSIA»

Pratsi Bivd, 2/27

Instructor - Vladyslav Kostenko  / Tel. +38 063 726 48 83

fbJoin us on Facebook

  

«DOCANDO LIVOBEREZHNYI»

Raisy Okipnoi St, 18

Instructor - Oleg Chepenko  / Tel. +38 068 126 85 73

fbJoin us on Facebook