SCHOOL'S - REGION'S

Киев об   KYIV REGION
 
 «DOCANDO KOTSYUBYNS'KE»
 Dokivska St., 14-A, Kotsiubyns'ke, Kyiv region
Instructor - Maxim Kostyuchenko / Tel. +38 063 059 24 70

fb

 Join us on Facebook
 
 
 Львов об     LVIV REGION
  
«DOCANDO SUDOVA VYSHNYA»
Gonchar St., 1, Sudova Vyshnya, Lviv region, Sudovovishnyanskaya NPK
Instructor -  Andrey Bartish  
Tel. +38 096 277 07 57
fb     Join us on Facebook
 
 
 
Одесса об     ODESSA REGION

«DOCANDO ODESSA Central»

Pyrohovs'ka St, 25, Odesa, Odessa region, school # 16

Instructor - Alexey Volvich    

Tel. +38 093 402 91 45

fbJoin us on Facebook 

 

 

 

Vinnytsia       VINNYTSIA REGION 

«DOCANDO VINNYTSIA Vodokanal»

Kyivs'ka St, 149, Vinnytsia, Vinnyts'ka region, school # 29

Instructor - Oleksandr Kurochka    

Tel. +38 096 193 78 80

fb

 Join us on Facebook
 
 

«DOCANDO VINNYTSIA Zamoctya»

Stanislavs'koho St, 7, Vinnytsia, Vinnyts'ka region, SEC "HAMENETHC"

Instructor - Oleksandr Kurochka    

Tel. +38 096 193 78 80

fb

 Join us on Facebook
 
 
 

 Харків обл    KHARKIV REGION

 

«DOCANDO KHARKIV Central»

Petra Gryhorenka Ave, 2, Kharkiv, Kharkivs'ka region 

Instructor - Oleh Nikitishin 

Tel. +38 

fb

 
 

«DOCANDO KHARKIV Solonytsivks»

Kashtanova St, 1, Solonytsivka, Kharkivs'ka region

Instructor - Olena Pelevina   

Tel. +38 

fb

 Join us on Facebook
 
 
 
 
deeper reg       DNIPROPETROVSK REGION

 

«DOCANDO KRYVI RIH»

Spivdruzhnosti St, 97-A, Kryvyi Rih, Dnipropetrovs'ka region

Instructor - Oleksandr Kucherenko

Tel. +38 068 444 07 37

fb

 Join us on Facebook