Instructors

Бадалян Геворг Альбертович

Gevorg Badalyan

Sensey 4 DML / 3 DIG

fb

olekcandr

Oleksandr Stetsenko

Sensey 2 DML

 

Volodia

Volodymyr Dutko

Sensey 1 DML

volodia

Volodymyr Melinchuk 

Sensey 1 DML 

     

 

 

 

Igor_Holub

 

Igor Holub

Sempay

 

Alexey_Volvach 

 

Alexey Volvich

Sempay

 

Maxim_Kostyuchenko

 

Maxim Kostyuchenko

Sempay

 

 

Андпій Бартиш

 

Andrey Bartish

Sempay

 КУДЕКОВ  Сергей

 

Sergey Kudyakov

Sempay 


 

 vlad

 

Vladyslav Kostenko  

Sempay 

 
 Harut

Arutiun Avahian 

Sempay

 new__5

 

Taras Shevchenko

Sempay 

 
 Chepenko

Oleh Chepenko

Sempay

 oksana  

Oksana Kuich  

 Sempay 

Dima CH

Dmytro Chipurny

Sempay 

 Dila Sh

Dmitriy Shulimov 

Sempay

 

 antonina

Antonina Haidamak 

Sempa

 

 new__3

Anton Rodzinsky

Sempay 

new__7

Ivan Yankovoy

Sempay 

 Kurocka

Oleksandr Kurochka

Sempay 

 

 Viyachslav

 

Viacheslav Lobodyuk

Sempay 

 Mazur  

Ruslan Mazur

Sempay 

 

Viktor Lutskyi

Sempay 

 Petskovych

Ivanna Petskovych

 Sempay 

 Kucherenko

Kucherenko Alexander

Sempay 

 Kachgarov

Kochegarov Alexey

Sempay 

 

 

 

Denis Kravchenko

Sempay 

 

 POPOV  

Alexandr Popov

Sempay 

 

 

Vladilen Melnichuk

Sempay 

 

 Ligum

Mikhail Ligun

Sempay