Instructors

Бадалян Геворг Альбертович

Gevorg Badalyan

Sensey 3 DML / 3 DIG

fb

olekcandr

Oleksandr Stetsenko

Sensey 1 DML

 

Volodia

Volodymyr Dutko

Sensey 1 DML

volodia

Volodymyr Melinchuk 

Sensey 1 DML 

     

 

 

 

Igor_Holub

 

Igor Holub

Sempay

 

Alexey_Volvach 

 

Alexey Volvich

Sempay

 

Maxim_Kostyuchenko

 

Maxim Kostyuchenko

Sempay

 

 

Андпій Бартиш

 

Andrey Bartish

Sempay

 КУДЕКОВ  Сергей

 

Sergey Kudyakov

Sempay 


 

 Arsen

 

Arsen Shashoyan

Sempay

 

 
 Harut

Arutiun Avahian 

Sempay

 new__5

 

Taras Shevchenko

Sempay 

 
 Chepenko

Oleh Chepenko

Sempay

 Cigankova

Victoriia Tsyhankova 

Sempay

Dima CH

Dmytro Chipurny

Sempay 

 Dila Sh

Dmitriy Shulimov 

Sempay

 

new__4 

 Vladyslav Shkolaberda

Sempay

 new__3

Anton Rodzinsky

Sempay 

new__7

Ivan Yankovoy

Sempay 

 antonina

Antonina Haidamak 

Sempay

 vlad

Vladyslav Kostenko  

Sempay 

oksana 

Oksana Kuich  

 Sempay 

 Viyachslav

Viacheslav Lobodyuk

Sempay 

 

Oleksandr Kurochka

Sempay 

 

 

 Ruslan Mazur

Sempay