Instructors

Бадалян Геворг Альбертович

Gevorg Badalyan

Sensey 3 DML / 3 DIG

fb

Bagrat_Gevorgyan

Bagrat Gevorgyan

Sensey 2 DML / 7 DIG

Volodia

Volodymyr Dutko

Sensey 1 DML

olekcandr

 

Oleksandr Stetsenko

Sensey 1 DML

 

volodia

 

Volodymyr Melinchuk 

Sensey 1 DML 

viktor

 

Viktor Cherkasov 

Sensey 1 DML

 

Sasha_

Oleksandra Virizey

Sempay 2DSL

 

Maxim_Kostyuchenko 

 

Maxim Kostyuchenko

Sempay

Igor_Holub

 

Igor Holub

Sempay

 

Андпій Бартиш

 

Andrey Bartish

Sempay

 КУДЕКОВ  Сергей

 

Sergey Kudyakov

Sempay 


 

 Alexey_Volvach

 

Alexey Volvich

Sempay

 
 Oleg _Malihin Oleg  Malihin

Sempay

 Arsen

 Arsen Shashoyan

Sempay

 
 Harut

Arutiun Avahian 

Sempay

 Dila Sh

Dmitriy Shulimov 

Sempay

Dima CH

Dmytro Chipurny

Sempay 

 new__5

Taras Shevchenko

Sempay 

new__4 

 Vladyslav Shkolaberda

Sempay

 new__3

Anton Rodzinsky

Sempay 

new__7

Ivan Yankovoy

Sempay 

 Uhal Danylo

Danylo Uhal

Sempay